خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان کمردردهای مزمن

بازدید: 261 نفر
انتشار: 8 Tir 1394
خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان کمردردهای مزمن

خدمات فوق تخصصی کلینیک های اینترونشنال درد در درمان دردهای ناحیه کمر

  • جراحی دیسک بیرون زده کمر با کمک لیزر(PLDD) ، بدون برش جراحی و بدون نیاز به بیهوشی
  • درد ناشی از مفاصل ستون فقرات کمری(فاست کمری)
  • دردهای مزمن کمری بعد از جراحیهای باز ستون فقرات (FBSS)
  • درمان بسته شکستگیهای مهره های کمری(ورتبروپلاستی و کیفو پلاستی)
  • دردهای ناشی از تنگی کانال نخاعی(ناشی از دیسک، جابجایی مهره ها و...)