Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۴۹ ثانیه

تزریق نقاط ماشه ای (تریگر پوینت)

1.webp

این درمان سرپایی برای کاهش یا برطرف کردن درد نقاط ماشه ای انجام شود. این نقاط حساس کوچک در عضله یا فاشیا (بافت همبند نرم کششی که عضله و اندامها را احاطه کرده است) تشکیل می‌شود. تزریق نقاط ماشه ای (تریگر پوینت) تنها چند دقیقه زمان می‌برد.

آماده شدن برای تزریق

تزریق نقاط ماشه ای (تریگر پوینت)

پزشک پوست بیمار را فشار داده و نیشگون میگیرد تا نقاط ماشه ای را پیدا کند. به محض شناسایی این نقاط، پوست آن ناحیه تمیز می‌شود. ممکن است برای بی‌ حس کردن پوست از بی‌ حسی موضعی استفاده شود.

تزریق دارو

تزریق نقاط ماشه ای (تریگر پوینت)

پزشک با دقت سوزنی را از طریق پوست وارد نقطه ماشه ای میکند. ترکیبی از ماده بی‌ حسی در نقطه ماشه ای تزریق میشود. این کار باعث شل شدن این ناحیه می‌شود. در صورتی که پس از تزریق اول نقطه ماشه ای به طور کامل ریلکس نشد، ممکن است پزشک موقعیت سوزن را تنظیم نموده و تزریق دیگری انجام دهد.

پایان درمان

تزریق نقاط ماشه ای (تریگر پوینت)

پس از اتمام کار، پزشک سوزن را خارج می‌کند و پانسمان کوچکی در محل تزریق قرار می‌دهد. ممکن است پس از درمان بیمار به حرکات کششی و حرکت دادن عضله تشویق شود.

مقالات پیشنهادی