خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای اندام تحتانی

بازدید: 350 نفر
انتشار: 20 Shahrivar 1394
خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای اندام تحتانی

خدمات فوق تخصصی کلینیکهای اینترونشنال درد در درمان دردهای اندام تحتانی

  • دردهای ناشی از التهاب و ارتروز مفصل ران (PRP مفصل لگن)
  • دردهای ناشی از عصب ,
  • بورسیتهای ناحیه لگن و ران
  • دردهای مزمن زانو ناشی از آرتروز
  • دردهای مزمن بعد از آسیبهای شدید جراحی و غیر جراحی اندام تحتانی
  • دردهای مزمن بعد از قطع اندام تحتانی
  • دردهای مزمن با منشاء عروقی اندام تحتانی (پای دیابتی، وگنر و ....)
  • دردهای کف پا ناشی از خار پاشنه
  • درمان تعریق بیش از حد کف پا