سندرم شکست جراحی کمر (FBSS)

بازدید: 353 نفر
انتشار: 26 Amordaad 1394
سندرم شکست جراحی کمر (FBSS)

سندرم شکست جراحی کمر (FBSS)

آیا همچنان بعد از عمل جراحی باز کمر از درد کمر شکایت دارید؟ شیوع دردهای بهبود نیافته ستون فقرات بعد از اعمال جراحیهای باز ، در حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد موارد جراحی میباشد.گاهی نه تنها درد بیمار بهبود نمی یابد بلکه حدود ۱۰ درصد موارد، درد بیمار از درد قبل از عمل نیز بدتر میشود. از جمله اقدامات فوق العاده و مؤثر در درمان چسبندگیهای نخاع، کودال نوروپلاستی بوسیله کاتتر RACZ است، که در ۹۰ درصد بیماران موجب از بین رفتن چسبندگیهای نخاع شده و درد بیمار بهبود می یابد. این روش نیاز به بیهوشی و برش جراحی ندارد. برای دیدن فیلم آموزشی کلیک کنید. [aparat id="neUVQ"]