Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۲۳ ثانیه

جراحی لیزری دیسک کمر - به خانه بر میگردیم

از جمله روشهای نوین و بدون خطر در درمان دیسکهای کمر و گردن عمل بسته دیسک با کمک لیزر یا جراحی لیزری دیسک میباشد. این اعمال بدون بیهوشی و برش جراحی انجام میشود. دراین اعمال نیازی به کارگذای پیچ و پلاک یا پروتز نیست و وقوع چسبندگی نخاع در آن صفر است. بیمار بعد از مدت کوتاهی بدنبال عمل از بیمارستان ترخیص شده و چند روز بعد میتواند به سرکار خود باز گردد.

[aparat id="cAkDm"]

جراح لیزری دیسک، بدون بیهوشی و برش جراحی، بهترین درمان دیسک

 

مقالات پیشنهادی