علل شایع درد کمر

بازدید: 45 نفر
انتشار: 4 Aabaan 1400
علل شایع درد کمر
علل شایع درد کمر استرس می تواند موجب اسپاسم عضلات پسواس شود که نتیجه آن احساس درد شدید و ناگهانی در ناحیه کمر است و درمان آن مصرف شل کننده عضلانی و حرکات ورزشی مخصوص است.اما در مواردی، این اسپاسمها بهبود نیافته و ایجاد دردهای کمری مزمن میکنند که درمان آن تزریق، داخل عضلات پسواس با گاید فلوروسکوپ و یا سونو میباشد
آژانس مارکتینگ پزشکی داکتاپ | طراحی سایت پزشکی