Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه

سندرم شکست جراحی کمر

سندرم شکست جراحی کمر Failed Back Surgery Syndrome, FBSS : یک واژه کلی بوده و نام یک بیماری یا یک تشخیص دقیقی نمی­باشد. در واقع، سندرم شکست جراحی کمر همان باقی­ماندن درد کمر یا اندام تحتانی یا ایجاد آن پس از جراحی ستون فقرات می­باشد. برخی معتقدند اگر سه ماه از عمل جراحی کمردرد بهتر نشود باید به فکر سندرم شکست جراحی کمر و علت آن بود. شیوع سندرم شکست جراحی کمر در اولین عمل حدود ۳۰% و در عمل دوم حدود ۵۰% می­باشد. اقدامات کمتر تهاجمی کلینیک درد برای درمان درد کمر بعد از جراحی دیسک کمر
  • کودال نوروپلاستی (از بین بردن چسبندگی های داخل کانال نخاعی،بدون بیهوشی و برش جراحی با کمک کاتترRACZ ): اگر در کلینیک درد با انجام اقدامات تشخیصی مشخص شود که علت کمر درد بیمار بعد ازعمل جراحی، چسبندگی‌های داخل کانال نخاع و اطراف ریشه های است، بیمار کاندید این نوع برای باز کردن این چسبندگی‌ها قرار می‌گیرد.در این روش، بیش از ۹۰ درصد بهبود در علایم بیماران مشاهده می‌شود.
ازجمله اقدامات دیگر برای یهیود درد کمر بعد از جراحیهای باز:
  • تحریک طناب نخاعی با کمک (scs)
  • انجام نورولیز با امواج رادیو فرکوئنسی (بوسیله Pasha Cath یا Epi Navigator Cath )
می باشد که در نقش مؤثری در درمان بیماران دارد. نکته مهم: برای درمان دردهای باقیمانده از عمل اول ،روشهای اثربخش غیر جراحی از جمله عمل‌های اینترونشنال درد برای باز کردن چسبندگی‌ها وجود دارد و جراحی باز همیشه آخرین گام درمان است و نیز باید به این نکته توجه داشت که: در بیمارانی که بیش از یک بار تحت عمل جراحی باز کمر قرار می‌گیرند، شیوع چسبندگی‌های داخل کانال نخاع چند برابر افزایش می‌یابد، بطوریکه شیوع آن در عمل دوم به بیش از ۵۰ درصد میرسد.اصولا همیشه میزان موفقیت جراحی بعدی در کنترل درد از جراحی اولیه کمتر میباشد

مقالات پیشنهادی