تنگی کانال نخاع سینه ای یا توراسیک

بازدید: 501 نفر
انتشار: 3 Mehr 1396
تنگی کانال نخاع سینه ای یا توراسیک

این وضعیت در ستون مهره های ناحیه سینه بین گردن و کمر اتفاق می افتد. تنگی نخاع سینه ای به باریک شدن کانال نخاعی گفته می‌شود که حاصل تخریب استخوان‌های ستون مهره‌ها، فتق دیسک یا افزایش ضخامت بافت‌های احاطه کننده طناب نخاعی می‌باشد.

 

آناتومی ستون مهره‌ ها در حالت طبیعی

حالت طبیعی مهره

حالت طبیعی مهره

ستون مهره‌ها در حالت طبیعی شکل مثلثی با گوشه‌ های مدور دارد که مجرایی بدون مانع برای عبور طناب نخاعی ایجاد می‌نماید. همه ریشه‌ های عصبی از طناب نخاعی انشعاب پیدا کرده و از فضایی به نام فورامن که در دو طرف مهره ‌ها قرار دارد، عبور می‌کنند. ممکن است مهره ها از جای خود لغزیده و از راستای طبیعی خود خارج شوند. در چنین شرایطی ممکن است مهره ‌ها به هم ساییده شده و بافت‌هایی که طناب نخاعی را احاطه می‌کنند ضخیم شوند.

 

فشار بر ریشه عصب و نخاع

تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع

آسیب ناشی از به هم ساییدگی مهره ها باعث تشکیل زایده های استخوانی به نام خار استخوانی می‌شود. خارهای استخوانی ممکن است وارد کانال نخاعی یا فضای فورامن شوند. ممکن است ضخامت بافت‌هایی که طناب نخاعی را احاطه کرده‌ اند مانند رباط زرد و رباط طولی پشتی، افزایش پیدا کنند. این وضعیت باعث ایجاد فشار بر طناب نخاعی  و یا ریشه های عصبی یا به اصطلاح  تنگی کانال نخاع می‌شود.

 

علائم

علائم ممکن است شامل درد کمر و پا، مشکلاتی در تعادل بدن و ضعف عملکرد روده و مثانه باشد.

 

درمان

گزینه‌های درمانی شامل داروهای ضدالتهاب، استراحت، تزریق استروئید اپیدورال و فیزیوتراپی است. تزریق استروئید داخل فضای اپیدورال( توسط فوق تخصص درد) نیز میتواند بسیار مفید باشد که این روش نیاز به بیهوشی و برش جراحی ندارد اما باید زیر دستگاه تصویر برداری و در اتاق عمل استریل انجام شود تا محل پخش دارو در زیر دستگاه بطور کامل دیده شود. از روشهای بسیار موثر دیگر که توسط فوق تخصص درد انجام میشود تزریق ترانسفورامینال یا تزریق ماده ضد التهاب در اطراف ریشه عصبی بطور اختصاصی بوده که در درصد بالایی از بیماران موجب بهبودی درد میشود این روش نیز نیاز به بیهوشی و برش جراحی ندارد، در صورتی که درمان‌های غیر جراحی موفق نباشد، برای برطرف کردن انسداد کانال نخاعی و ترمیم آن باید جراحی انجام شود.