تاریخچه معاصر طب درد در دنیا

بازدید: 603 نفر
انتشار: 30 Aazar 1394
تاریخچه معاصر طب درد در دنیا

تاریخچه معاصر طب درد در دنیا

تا پیش از جنگ جهانی دوّم کارهای متمرکزی روی دردهای مرمن انجام نگرفته بود. نخستین نوشته­ ها توسط مَندل، لی­وینگس­تون، و لریچ بیانگر آن بود که راه­های بلوک عصبی با داروهای بی­حسی موضعی در کنترل بیماران با انواع درد موثر است.  پس از جنگ جهانی دوم مراکز چند تخصصی  برای درمان و تشخیص دردهای مزمن و پیچیده ایجاد شد. اولین گروه توسط جان بونیکا و الکساندر که هر دو متخصص بیهوشی بودند آغاز بکار کرد. سپس سایر متخصصین بیهوشی کلینیک­های درد دیگری را تأسیس کردند. نخستین کتاب مرجع درد توسط متخصصین بیهوشی با راهنماِیی جان بونیکا (عکس فوق) نوشته شد. در آسیا تا سال ۱۹۷۰ خبری از طب درد نبود ولی سپس رو به گسترش گذاشت. آغاز کار دانشگاهی درد در واشنگتن از سال ۱۹۶۰ بود. اولین انجمن بین المللی درد در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد. اولین  مجله درد در سال ۱۹۷۵ چاپ شد. جان بونیکا (متخصص  بیهوشی) اولین مشاور درد وزیران بهداشت کشورهای جهان شد. در سال ۱۹۷۷ انجمن بیهوشی آمریکا  کمیته درد را تشکیل داد.

منبع: کتاب جامع درد