درد انتشاری از کمر به پاها (سیاتیک)

بازدید: 1160 نفر
انتشار: 21 Shahrivar 1396
درد انتشاری از کمر به پاها (سیاتیک)
درد انتشاری از کمر به پاها به تحریک یا تحت فشار قرار گرفتن یک یا چند ریشه عصبی در ستون فقرات کمری گفته می‌شود. از آنجایی‌ که این عصب‌ها تا باسن، ران و مچ پا و انگشتان کشیده میشوند، آسیب ‌دیدگی در ستون فقرات کمری موجب بروز علائمی در این نواحی می‌شود. سیاتیک در اثر انواع مشکلات مربوط به بافت‌ها و استخوان‌های ستون فقرات کمری اتفاق می‌افتد. علل و عوامل ایجاد درد انتشاری از کمر به پاها: ۱-  فتق دیسک [caption id="attachment_143453" align="aligncenter" width="296"]فتق دیسک فتق دیسک[/caption] یکی از متداول‌ترین عوامل ایجاد درد در عصب سیاتیک، فتق دیسک است. فتق دیسک به پارگی دیواره بیرونی دیسک بین مهره‌ ها گفته می‌شود. در چنین شرایطی هسته نرم داخل دیسک بیرون می‌زند. این بیرون ‌زدگی باعث تحت فشار قرار گرفتن ریشه عصب (سیاتیک) می‌شود. ۲- بیماری تخریبی دیسک یکی دیگر از عوامل متداول آسیب ‌دیدگی ریشه عصب، بیماری تخریبی دیسک است. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که یک دیسک ستون فقرات تضعیف شده و استخوان مهره ‌های بالا و پایین آن از موقعیت و راستای درست خارج شوند. در این صورت استخوان مهره ممکن است ریشه عصب مجاور را تحت فشار قرار دهد. ۳- تنگی کانال نخاعی [caption id="attachment_143454" align="aligncenter" width="300"]تنگی کانال نخاعی تنگی کانال نخاعی[/caption] هنگامی که استخوان‌ها، دیسک‌ها یا مفاصل ستون فقرات صدمه می‌بینند، خارهای استخوانی ایجاد شده و فضای مجرای نخاع را تنگ میکند. به این وضعیت تنگی کانال نخاعی گفته می‌شود که باعث تحت فشار قرار گرفتن ریشه عصبی می‌شود. علائم آسیب ‌دیدگی ریشه های عصبی ممکن است در هر یک از پنج مهره ستون فقرات  یا در سطح استخوان خاجی (لگن)  اتفاق بیفتد. علائم آن شامل درد، ضعف، بی‌ حسی و مور مور شدن می‌باشد که بستگی زیادی به سطح آسیب‌ دیدگی دارد. برای مثال آسیب مهره دوم کمری باعث درد و ضعف در ناحیه جلوی ران میشود. اسیب مهره سوم کمری باعث درد و ضعف جلوی ران و گاهی زانو میشود. آسیب مهره چهارم کمری می‌تواند موجب درد تیر کشنده از پایین کمر تا پنجه پا و همچنین ضعف پنجه پا شود.آسیب ‌دیدگی مهره پنجم کمری باعث درد پشت ران پا تا نوک پاو همچنین ضعف پا میشود. و در آخر آسیب دیدگی مهره اول خاجی (لگنی) دردی از ساق پا تا سطح بیرونی پا و همچنین ضعف پا را ایجاد مینماید. درد انتشاری از کمر به پاها (سیاتیک)