Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۱ دقیقه و ۲۲ ثانیه

تزریق اپیدورال کودال

تزریق استروئید یک عمل سرپایی است که در آن از ناحیه اطراف دنبالچه (استخوان خاجی) تزریق انجام می شود. داروی تزریق شده می‌تواند التهاب و تورم و فشار بر روی اعصاب نخاعی تحریک شده را کاهش دهد، که این موجب افزایش خونرسانی موثر در ناحیه مورد نظر شده و ترمیم ناحیه ملتهب و اسیب دیده سریعتر اتفاق می افند. . تزریق تنها چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد.   آماده شدن برای تزریق استروئید تزریق استروئید بیمار به شکم بر روی تخت دراز می‌کشد. یک بالش نرم در زیر ناحیه شکم قرار می‌گیرد تا استخوان خاجی را بالاتر بیاورد. تزریق بی حسی پزشک با استفاده از تزریق بی ‌حسی موضعی، پوست و سایر بافتهای محل تزریق، قاعده استخوان خاجی(نزدیک دنبالچه= sacral hiatus) را بی حس میکند. وارد کردن سوزن تزریق استروئید پس از بی حس شدن این ناحیه، پزشک سوزن نازکی را از طریق سوراخ خاجی به فضای اپیدورال کودال هدایت میکند. فضای اپیدورال کودال فضای بازی در استخوان خاجی است که ریشه های عصبی تحریک شده در آن قرار دارند. تزریق ماده حاجب تزریق استروئید از طریق سوزن، محلول حاجب (برای ایجاد کنتراست) تزریق میشود. پزشک با استفاده از فلوروسکوپ (نوعی دستگاه تصویربرداری) مطمئن میشود که نوک سوزن در موقعیت درستی در فضای اپیدورال قرار گرفته است. تزریق دارو تزریق استروئید پس از تایید موقعیت سوزن، ماده استروئید – بی حسی تزریق میشود. این دارو به ریشه های اعصاب تحریک شده رسیده و به آرام شدن درد بیمار کمک میکند. پایان درمان هنگامی که درمان تمام شد، پزشک سوزن را خارج کرده و محل تزریق را پانسمان میکند. بیمار پس از یک تزریق کاهش قابل توجهی در درد احساس مینماید. برخی بیماران ممکن است نیاز به چندین مرتبه تزریق داشته باشند تا از مزیت این درمان بهره ببرند. تزریق اپیدورال در تنگی کانال نخاعی و در صورت تزریق داروهای خاص دیگری در درمان چسبنگیهای ناشی از اعمال جراحی باز بسیار موثر است.

مقالات پیشنهادی