فتق دیسک و جراحی آن با کمک لیزر بدون بیهوشی و برش

بازدید: 335 نفر
انتشار: 7 Aabaan 1396
فتق دیسک و جراحی آن با کمک لیزر بدون بیهوشی و برش
فتق دیسک باعث درد شدید و بی حسی در دست ها یا پاها می شود. از جمله روشهای درمانی نوین آن جراحی دیسک با کمک لیزر است که بدون بیهوشی و برش جراحی انجام میشود و عوارض جراحی های باز را ندارد.   [aparat id="JeHov"]