slide layer
slide layer
  1. آرتروز مهره (اسپوندیلوز)

    آرتروز مهره (اسپوندیلوز)

    آرتروز مهره ها نوعی بیماری است که در آن ستون مهره ها تخریب می‌شود. تخریب ممکن است در هر یک از مهره‌های ستون مهره ها اتفاق بیفتد که حاصل آن، درد و ناراحتی است که به مرور زمان بدتر می‌شود. چه عواملی باعث اسپوندیلوز می‌شوند این وضعیت در اکثریت موارد...

    ادامه مطلب....