slide layer
slide layer
  1. سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

    سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

    سندرم درد منطقه ای پیچیده، نوعی درد مزمن و طولانی است. درد در بیشتر از یک بازو یا پا که قبلا دچار آسیب دیدگی شده است، آغاز میشود. در سندرم درد منطقه ای پیچیده ممکن است درد بدون علت را تجربه کنید که به خودی خود برطرف می‌شود. درد ممکن...

    ادامه مطلب....