slide layer
slide layer
  1. مواردی که قبل از سلول درمانی (PRP) باید رعایت کرد

    مواردی که قبل از سلول درمانی (PRP) باید رعایت کرد

    مواردی که قبل از سلول درمانی (PRP) باید رعایت کرد : دو تا سه هفته قبل از پی آر پی از مصرف کورتون ها (دگزامتازون، هیدروکورتیزون، پردنیزولون و …) خودداری کنید (البته با هماهنگی پزشکتان).   یک هفته قبل از انجام پی آر پی از مصرف دارو های مسکن مانند...

    ادامه مطلب....