slide layer
slide layer
  1. آناتومی ستون فقرات

    آناتومی ستون فقرات

    ستون فقرات ساختار اصلی نگهدارنده بدن است. ستوان فقرات حاوی ۳۳ استخوان به نام مهره می‌باشد و به پنج ناحیه تقسیم می‌شود: گردن یا سرویکال، سینه ای یا توراسیک، پایین کمر یا لامبار، خاجی یا ساکرال و دنبالچه. ستون فقرات گردن ناحیه گردنی ستون فقرات شامل هفت مهره است که...

    ادامه مطلب....