slide layer
slide layer
 1. درد پایین کمر

  درد پایین کمر

  درد پایین کمر مشکل شایعی است که تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی روزمره می‌گذارد. درد کمر ممکن است توانایی فعالیت و حرکت را محدود نماید. همچنین در بسیاری از موارد می‌تواند موجب مرخصی‌های زیاد یا از دست دادن شغل شود. عوامل زیادی می‌توانند موجب درد پایین کمر شوند. ستون فقرات...

  ادامه مطلب....

 2. بیماری دژنراتیو(فرسایشی – تخریبی) دیسک

  بیماری دژنراتیو(فرسایشی – تخریبی) دیسک

  بیماری دژنراتیو(فرسایشی – تخریبی) دیسک به تخریب و تضعیف یک یا چند دیسک ستون مهره ­ها گفته می‌شود. در حالت طبیعی دیسکها به عنوان بالشتکهایی در بین مهره‌ها عمل می‌کنند. بیماری دژنراتیو(فرسایشی – تخریبی) دیسک ممکن است به عنوان بخش طبیعی از فرایند پیری ایجاد شود اما صدمات و جراحات...

  ادامه مطلب....