slide layer
slide layer
  1. نوروتومی با فرکانس رادیویی در فاست گردن

    نوروتومی با فرکانس رادیویی در فاست گردن

    در این عمل کم تهاجمی، پزشک با استفاده از حرارت حاصل از امواج رادیویی، مفاصل دردناک فاست را درمان می‌نماید. به این روش درمانی ریزوتومی فرکانس رادیویی نیز گفته می‌شود. در مواردی که درد بیمار با فیزیوتراپی یا دارو درمانی بهبود نمی‌یابد، از این روش برای برطرف کردن درد استفاده...

    ادامه مطلب....