slide layer
slide layer
 1. سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

  سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS)

  سندرم درد منطقه ای پیچیده، نوعی درد مزمن و طولانی است. درد در بیشتر از یک بازو یا پا که قبلا دچار آسیب دیدگی شده است، آغاز میشود. در سندرم درد منطقه ای پیچیده ممکن است درد بدون علت را تجربه کنید که به خودی خود برطرف می‌شود. درد ممکن...

  ادامه مطلب....

 2. سندرم پس از لامینکتومی (دردهای باقیمانده بعد از جراحی باز ستون فقرات)

  سندرم پس از لامینکتومی (دردهای باقیمانده بعد از جراحی باز ستون فقرات)

  این وضعیت که به آن سندرم شکست جراحی نیز گفته می‌شود، نوعی درد مزمن است که پس از جراحی باز ستون فقرات در برخی افراد اتفاق می‌افتد. عوامل سندرم پس از لامینکتومی (جراحی باز) این درد اغلب پس از عمل لامینکتومی ایجاد می‌شود. در عمل لامینکتومی استخوان انتهای مهره‌ها برداشته...

  ادامه مطلب....