slide layer
slide layer
  1. تنگی کانال نخاع سینه ای یا توراسیک

    تنگی کانال نخاع سینه ای یا توراسیک

    این وضعیت در ستون مهره های ناحیه سینه بین گردن و کمر اتفاق می افتد. تنگی نخاع سینه ای به باریک شدن کانال نخاعی گفته می‌شود که حاصل تخریب استخوان‌های ستون مهره‌ها، فتق دیسک یا افزایش ضخامت بافت‌های احاطه کننده طناب نخاعی می‌باشد.   آناتومی ستون مهره‌ ها در حالت...

    ادامه مطلب....