slide layer
slide layer
  1. تنگی نخاع گردن

    تنگی نخاع گردن

    باریک شدن کانال نخاعی که ممکن است ناشی از تخریب استخوان‌های مهره ها، دیسک‌های بین مهره ای یا مفاصل ستون فقرات گردن باشد، تنگی نخاع گردن گفته می‌شود. آناتومی ستون فقرات سالم در حالت طبیعی ستون فقرات گردن ، در درون خود کانال نخاعی مثلثی شکل با گوشه های مدور...

    ادامه مطلب....