slide layer
slide layer
  1. تزریق مفصل بین دنده ای – مهره ای جهت درمان سندرم درد مفصل بین دنده ای – مهره ای

    تزریق مفصل بین دنده ای – مهره ای جهت درمان سندرم درد مفصل بین دنده ای – مهره ای
  2. سخنی با بیماران مبتلا به دردهای مقاوم به درمان

    سخنی با بیماران مبتلا به دردهای مقاوم به درمان

    بنام خدا با سلام  در دنیای پزشکی مدرن امروز، روشهای پر هزینه و قدیمی به آهستگی جای خود را به روشهای جدید و کم تهاجمی داده است. همه چیز فقط به جراحی ختم نمیشود و راههای مختلفی برای رهایی از درد وبهبود کیفیت زندگی وجود دارد. اقدامات اینترونشنال درد از جمله راههای کم...

    ادامه مطلب....