slide layer
slide layer
 1. شکستگیهای فشاری در ستون مهره ها

  شکستگیهای فشاری در ستون مهره ها

  شکستگی فشاری ستون مهره ها (Compression Fractures) در واقع به کُلاپس یا فروریزش استخوان‌ مهره گفته میشود. این وضعیت ممکن است در یک یا چند مهره اتفاق بیفتد. دلایل شکستگی فشاری مهره ‌ها بیشتر موارد شکستگی فشاری مهره‌ ها به علت پوکی استخوان اتفاق می‌افتد. پوکی استخوان در واقع به...

  ادامه مطلب....

 2. سندرم پس از لامینکتومی (دردهای باقیمانده بعد از جراحی باز ستون فقرات)

  سندرم پس از لامینکتومی (دردهای باقیمانده بعد از جراحی باز ستون فقرات)

  این وضعیت که به آن سندرم شکست جراحی نیز گفته می‌شود، نوعی درد مزمن است که پس از جراحی باز ستون فقرات در برخی افراد اتفاق می‌افتد. عوامل سندرم پس از لامینکتومی (جراحی باز) این درد اغلب پس از عمل لامینکتومی ایجاد می‌شود. در عمل لامینکتومی استخوان انتهای مهره‌ها برداشته...

  ادامه مطلب....